Polimērmateriālu institūta (PI) zinātnisko pētījumu mērķis ir polimēru kompozītmateriālu dizaina teorētisko pamatu izstrāde un šo materiālu izgatavošanas tehnoloģisko procesu izveide.

Polimērmateriālu institūta kolektīvs veic pētījumus polimēru kompozītmateriālu veidošanās procesā uz komponentu saskares virsmas un robežslāņu rajonos notiekošo procesu modelēšanas, kontroles, vadības un optimizēšanas jomā.

Nozīmīgs Polimērmateriālu institūta pētījumu lauks ir polimēru materiālu reciklēšanas stratēģijas un atbilstošo tehnoloģisko risinājumu izveide.

Polimērmateriālu institūta pētāmo kompozītmateriālu klāstā ir praktiski viss makro, mikro, submikro un nanolīmeņa struktūru kompozītmateriālu veidu spektrs: dispersi pildīti, stiegroti, slāņaini un hibrīdkompozīti, izmantojot termoplastiskas un termoreaktīvas polimērmatricas, kā arī savietotas polimēru kompozīcijas ar plašu reoloģisko, stiprības-deformācijas, relaksācijas, adhezīvo, termisko, magnētisko, elektrisko, barjerīpašību un citu specifisku īpašību kopumu. Izstrādnes iecerētas izmantošanai pārklājumos, elektrostatisko lādiņu neitralizējošos un elektromagnētisko starojumu izolējošos materiālos, sensoros, augstfrekvenču ierīcēs, elektronikā un elektrotehnikā, būvniecībā, autobūvē, iesaiņojumam, medicīnā, militārajā rūpniecībā u.c.

Polimērmateriālu institūta zinātniskie pētījumi tiek veikti ES 7. ietvara programmu, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu, ES atbalstīto projektu, Valsts programmu, Sadarbības projektu un LZP projektu  ietvaros.

Zinātnisko darbu PI veic ciešā sadarbībā ar citiem RTU un LU institūtiem, kā arī citām iestādēm (LU Materiālu mehānikas institūts, LU Cietvielas fizikas institūts, Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Koksnes ķīmijas institūts), un arī partneriem Polijā, Čehijā, Itālijā, Vācijā, Ukrainā, Baltkrievijā un ASV.

Polimērmateriālu institūta darbinieki regulāri konsultē Latvijas ražotājus dažādu polimēru materiālu ražošanas tehnoloģiju problēmu risināšanā, kompozītu dizainā, kā arī izgatavoto izstrādājumu īpašību izvērtēšanā. Polimērmateriālu institūts sadarbojas ar gandrīz visiem lielākajiem polimēru materiālu pārstrādes uzņēmumiem Latvijā: SIA „Tenax”, SIA „Izoterms”, SIA „Poliurs”, SIA „PAA”, a/s „PET Baltija”, SIA „FEDAK” u.c

Mūsu sasniegumi