Iekārtas

PI rīcībā ir modernas iekārtas un aprīkojums, kas nepieciešamas pētījumu objektu izgatavošanai, to struktūras izpētei un plaša īpašību spektra noteikšanai, to skaitā iekārtu kompleksi: komponentu savietošanai un kompozītu pārstrādei ar spiedliešanu, presēšanu un ekstrūziju, polimēru kausējumu reoloģisko īpašību pētīšanai, kompozītu un adhēzijas savienojumu stiprības deformatīvo īpašību izvērtēšanai, materiālu mehānisko un viskoelastisko īpašību noteikšanai, slogojot ar periodiski mainīgu slodzi, polimēru termomehānisko īpašību noteikšanai, polimēru kalorimetrisko īpašību pētīšanai, masas pārneses procesu izvērtēšanai materiālos un daudzi citi.

Polimēru un kompozītu termoplastiskā pārstrāde:

Polimēru kausējumu reoloģisko īpašību pētīšana:

Polimēru materiālu un adhēzijas savienojumu stiprības deformatīvo īpašību analīze:

Polimēru termisko un termomehānisko īpašību analīze :

Gāzu un tvaiku masas pārneses procesu analīze :

Spektroskopija :

Mikroskopija :

Atmosfēras kameras un termoskapji :