Nāc studēt MATERIĀLZINĀTNES !

Materiālzinātnes 

ir mūsdienīga un daudzveidīga

akadēmiskā bakalaura studiju programma

Picture1

Bakalaura studiju līmenī (3 gadi) studenti – 

APGŪST fundamentālās un inženierdisciplīnas, datormācību, informācijas atlases, uzkrāšanas un izvērtēšanas prasmi, kā arī iegūst vispārīgas zināšanas par pamatmateriāliem /koksnes materiāli, neorganiskie materiāli, polimēru materiāli, kompozītmateriāli/ un ieskatu par moderno speciālo materiālu veidiem, materiālu ražošanas un ekspluatācijas ekoloģiju, kā arī nolietotu izstrādājumu izmantošanu un atgriešanu materiālu apritē – reciklēšanu

IEGŪST  pirmās iemaņas materiālu pētīšanas metodēs

UZSĀK  zinātniski – pētnieciskos darbus

Absolvējot programmu, students iegūst bakalaura grādu un var sekmīgi iesaistīties darba tirgū. 

Turpini studijas maģistra programmā «Materiālzinātnes» (2 gadi), specializējoties kādā atsevišķa materiālu veida jomā, vai arī izvēlas programmu prasībām atbilstošu virzienu citā specialitātē  un/vai citā mācību iestādē.

/ dibinātājs, profesors, akadēmiķis Mārtiņš Kalniņš/

Materiālzinātnes buklets_Gatavs copy

Materiālzinātnes buklets_Gatavs

Absolventu atsauksmes

AAEAAQAAAAAAAAWtAAAAJDczODY4ZTBiLWRlZTEtNGViYi1hNTlhLWI1NzU1OTUxYzJiZA

SERGEJS GAIDUKOVS, 2004.g. maģistrantūras absolvents
; Dr. inž., PI docents

«Materiālzinātne kā dzīvesveids. Pievienojies!»

osis

EDMUNDS OSIS, 2004. g. maģistrantūras absolvents; 
SIA Derox valdes loceklis

«Noteikti NEVAR uz mūsu izlaidumu attiecināt frāzi, ka pirmie kucēni jāslīcina!»

loca

DAGNIJA LOČA, 2005.g. maģistrantūras absolvente
, Dr. inž., RBIAC direktore, vadošā pētniece

«Tā ir ideāla platforma tiem studēt gribētājiem, kas nevēlās apgūt klasisko ķīmiju vai ziku, bet gan gūt plašas un visaptverošas zināšanas materiālu tehnoloģijā, izpētē, uzbūvē, ķīmijā un zikā.»

gita

GITA ŠAKALE, 2008. gada maģistrantūras absolvente
, Dr. inž., RTU TFI pētniece, AS Inspecta Latvia vadošā eksperte

«Tā ir Tava īstā studiju programma, ja vēlies saprast un iedziļināties dažādu materiālu, tai skaitā viedo materiālu, struktūrā un uzbūvē, kā arī pats/-i piedalīties jaunu materiālu izpētē un radīšanā.»

sutka

ANDRIS ŠUTKA, 2009.  maģistrantūras absolvents, 
Dr. inž., SMI vadošais pētnieks, docents.

«Materiālzinātnē students apgūst gan ķīmiju, gan fiziku – tieši tas kas vajadzīgs, lai radītu inovatīvus produktus vai vadītu un izprastu ražošanu!»

madara

MADARA BĀRTULE, 2013. g. maģistrantūras absolvente, 
A/S PET Baltija kvalitātes kontroles departamenta vadītāja

«Materiālzinātne ir zinātne ar plašu praktisku pielietojumu.»

Picture1

RENĀTE KURME, 2009. g. maģistrantūras absolvente, 
AS „Inspecta Latvia” Produktu sertificēšanas vadošā eksperte

 «Šobrīd darbojos kā eksperte tādās jomās kā bituminētie maisījumi, bitumena saistvielas, tāpat darbojos siltumnīcas efekta izraisošo gāzu verificēšanas jomā.»

grupa

2013/14. GADA
  3. KURSA BAKALAURI

«Nav garlaicīgi – katrs savā «kalnā» kāpj!»

mz

2013/14. GADA  2. KURSA MAĢISTRI

«Lai atklātu ko jaunu, ir jāzina jau esošais. Kad apgūti pamati, tad katrs pats var pilnveidot nākotni ar savām idejām! No programmas iegūsi tik daudz, cik pats gribēsi.»