2016./2017. m.g. Kvalifikācijas un zinātnisko darbu tēmas

PI pētāmo kompozītmateriālu klāstā ir praktiski viss makro, mikro, submikro un nanolīmeņa struktūru kompozītmateriālu veidu spektrs: dispersi pildīti, stiegroti, slāņaini un hibrīdkompozīti, izmantojot termoplastiskas un termoreaktīvas polimērmatricas, kā arī savietotas polimēru kompozīcijas ar plašu reoloģisko, stiprības-deformācijas, relaksācijas, adhezīvo, termisko, magnētisko, elektrisko, barjerīpašību un citu specifisku īpašību kopumu. Izstrādnes iecerētas izmantošanai pārklājumos, elektrostatisko lādiņu neitralizējošos un elektromagnētisko starojumu izolējošos materiālos, sensoros, augstfrekvenču ierīcēs, elektronikā un elektrotehnikā, būvniecībā, autobūvē, iesaiņojumam, medicīnā, militārajā rūpniecībā u.c.

Nr Darba tēma Vadītāji Telpa
1. Starpfāžu norises  multifāzu polimērkompozītu veidošanās un sabrukuma procesos Prof. M. Kalniņš

Prof. R. Merijs Meri

250

256

2. Termoplastiski nanodaļiņas saturoši kompozīti Vad. pētn. J. Zicāns

Prof. M. Kalniņš

256

250

3. Termoplastisku sistēmu modificēšana triecienizturīgu materiālu izstrādē Prof. R. Merijs Meri

Vad.pētn. J. Zicāns

Pētn. I. Bočkovs

256
4. Modificētu nanodaļiņu saturošu polimērkompozītu iegūšana, struktūra un īpašības Vad.pētn. J. Zicāns

Prof. V. Kokars

Pētn. R. Bērziņa, Pētn.J. Bitenieks

256
5. Nolietoto termoplastisko polimērmateriālu reciklēšanas iespējas Prof. R. Merijs Meri

Vad.pētn. J. Zicāns

Pētn. R. Bērziņa, Pētn. I. Bočkovs

256
6. Polimēru nanokompozītu kausējuma iegūšanas tehnoloģiju pilnveidošana Prof. R. Merijs Meri

Vad.pētn. J. Zicāns

Pētn. I. Bočkovs, Pētn.J. Bitenieks

256
7. Pētījumi par inovatīvu, videi draudzīgu adhezīvu izmantošanu koksnes līmēšanai Asoc. prof. J. Kajaks 251
8. Dabas šķiedru, to tekstilapstrādes un kokrūpniecības blakusproduktu saturošu poliolefīnu kompozītu īpašību pētījumi Asoc. prof. J. Kajaks 251
9. Gumijas reciklātu un polimēra saistvielu saturoša funkcionāla  kompozītmateriāla ekspluatācijas īpašības Asoc. prof. L. Mālers 251
10. Nolietotu riepu smalkni, šķiedras un polimēra saistvielu saturoši kompozītmateriāli Asoc. prof. L. Mālers, 251
11. Laku un krāsu pārklājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšana Asoc. prof. L. Mālers 251
12. Adaptīvie polimēru materiāli Doc. S. Gaidukovs 251
13. Polimēru hibrīdmateriāli Doc. S. Gaidukovs 251
14. Nanodaļiņu pašorganizācija kompozītos Doc. S. Gaidukovs 251
15. Poliuretānu nanokompozītu pētījumi Doc. S. Gaidukovs 251
16. Polimēru elektrolītu pētījumi Doc. S. Gaidukovs 251
17. Slāņaino polimēru nanokompozītu iegūšana Doc. S. Gaidukovs 251
18. Polimēru kristalizācijas pētījumi Doc. S. Gaidukovs 251
19. Tetrapaku reciklēšanas iespējas Doc. S. Gaidukovs 251
20. Polimēru betoni Doc. S. Gaidukovs 251
21. Polimēru kompozītu īpašību modelēšana un aprēķins Doc. S. Gaidukovs 251
22. Funkcionālas piedevas saturošas bionoārdāmas kompozīcijas un pārklājumi Pētn. V.Tupureina,

Pētn.  A.Dzene

249

259

23. Neorganisko aizsarg- un dekoratīvo pārklājumu izveidošana uz metāliem dabiskā ceļā un ar ķīmiskām metodēm. Asoc. prof. M.Dzenis 267
24. Papīra vecošana un zūdošo tekstu pastiprināšana Asoc. prof. M.Dzenis 267
25. Kinolenšu līmēšana un līmsavienojumu stiprības noteikšana Asoc. prof. M.Dzenis 267
26. Firmas CHT BEZEMA silikona apdrukas pastu aprobācija. Prof. S. Reihmane

Asist. A. Mičule

259
27. Pētījumi hibrīdšķiedras saturošu neaustu materiālu pielietojumam Pētn. A. Bernava,

Prof. S. Reihmane

142

259

28. Tekstilmateriālu klasiskā un netradicionālā apdare. doc. A. Borisova 142
29. Pjezorezistīvu sensoru integrēšana tekstila audumos (tiks izstrādāts Tehniskās fizikas institūtā) vad.pētn. G.Šakale (TFI)

pētn. A.Linarts (TFI)

doc. A. Borisova (PI)

142